CD Prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu 4. Diel

Používaním CD prezentácii sa u detí rozvíjajú kognitívne, komunikatívne, osobnostné, sociálne, učebné aj informačné kompetencie. Prezentácie obohacujú výchovno – vzdelávací proces v materskej škole.
Cena: 19,90 €

Prezentácie sú spestrené animáciami, piesňami, básňami a textami, pomocou ktorých deti získavajú veku primerané vedomosti.

Vystrihnuté ukážky z časti prezentácii:

CD prezentácie k výchovno–vzdelávaciemu procesu v materskej škole obsahuje prezentácie k týmto témam:
EXOTICKÉ ZVIERATÁ
FARBY
GEOMETRICKÉ TVARY
KARNEVAL
KTO JE KAMARÁT
OVOCIE
ZELENINA
HMYZ
ZIMNÉ ŠPORTY
ZVIERATÁ A VTÁKY V ZIME

EXOTICKÉ ZVIERATÁ
Prezentáciou „ EXOTICKÉ ZVIERATÁ “ sa deti hrovou a zaujímavou formou oboznamujú s hlavnými znakmi exotických zvierat. Oboznamujú sa s tým, ako zvieratá vyzerajú, ako prežívajú zimu a kde žijú. V prezentácii sú použité zvukové efekty, animácie, piesne, básne a videá.

FARBY
Prezentáciou „ FARBY “ sa deti oboznamujú so základnými farbami a ich odtieňami. Tiež sa oboznamujú s možnosťou vzniku nových farieb miešaním.
V prezentácii sa nachádzajú piesne, básne, zvukové efekty, animácie a video.

GEOMETRICKÉ TVARY
Prezentáciou „ GEOMETRICKÉ TVARY“ sa deti oboznamujú s hlavnými znakmi geometrických tvarov. V prezentácii sú využité piesne ku téme, básne, animácie, efekty a video.

KARNEVAL
Prezentáciou „ KARNEVAL“ deťom približujeme zvyky, ktoré sa dodržujú v čase karnevalu. Prezentácia je obohatená piesňami, básňami, animáciami a efektami.

KTO JE KAMARÁT
Prezentáciou „ KTO JE KAMARÁT “ deti vedieme k poznaniu ľudských vlastností, ktoré utužujú kamarátske vzťahy. V prezentácii sú použité piesne k téme, básne, animácie, efekty a video.

OVOCIE
Prezentáciou „ OVOCIE “ sa deti oboznamujú s tým, ako jednotlivé ovocie vyzerá a aké má využitie. Použité sú piesne k téme, básne, hádanky, animácie, zvukové efekty a videá.

ZELENINA
Prezentáciou „ ZELENINA“ sa deti oboznamujú s rôznou zeleninou a jej využitím. Prezentácia je obohatená animáciami, piesňami k téme, básňami a zvukovými efektami.

HMYZ
Prezentáciou „ HMYZ “ sa deti oboznamujú s hmyzom, jeho výzorom a úžitkom. V prezentácii sú vložené piesne, ktoré súvisia s témou, animácie a video.

ZIMNÉ ŠPORTY
Prezentáciou „ ZIMNÉ ŠPORTY “ sa deti oboznamujú s tým, ako sa dá športovať v zime. Prezentácia je obohatená piesňami, animáciami,efektami a videom.

ZVIERATÁ A VTÁKY V ZIME
Prezentáciou „ ZVIERATÁ A VTÁKY V ZIME “ deti spoznávajú zvieratá a vtáky, ktoré žijú v lese v zime. Prezentácia obsahuje piesne, básne, animácie, efekty a video.

AKO S POMȎCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE
Učiteľka reprodukuje texty, básne, ktoré sú použité v prezentáciach. Prezentácie sú spestrené piesňami a animáciami. Piesne sa dajú pustiť, zastaviť a pozastaviť. Prezentácia obsahuje dostatočné množstvo informácii, ktoré sa týkajú danej témy.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU
CD vložte do CD/DVD mechaniky počítača.
Otvorí sa sprievodca pre inštaláciu CD do Vášho počítača. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Po dokončení inštalácie môžete program spustiť kliknutím na ikonu na Vašej ploche počítača.
Prezentácie sú spracované v PowerPoint 2010 (súčasťou Microsoft office). Ak tento program nemáte, priložili sme na CD PowerPoint Viewer, ktorý si nainštalujte do svojho počítača. Prezentácie si budete môcť takto spúšťať.
Jednotlivé snímky posúvame kliknutím na šípku vpravo dole – ĎALEJ. Piesne ovládame ikonami : PLAY, ZASTAVIŤ, POZASTAVIŤ.