CD Piesne s nahrávkami hudobných nástrojov 2.diel

S týmto CD naučíte deti, ale aj dospelých, nové piesne bez ovládania hry na hudobný nástroj a poznania nôt. Skvelý nástroj, pomocou ktorého sa naučia piesne aj učiteľky.
Cena: 19,90 €

CD PIESNE S NAHRÁVKAMI HUDOBNÝCH NÁSTROJOV 2. DIEL OBSAHUJE:

1. ZVUKOVÉ NAHRÁVKY 40-tich piesní, každá je zhudobnená v ôsmich nástrojoch
(husle, klavír, zobcova flauta, xylofón, gitara,klarinet, harfa, tuba)

Každá pieseň obsahuje:
– Noty a Texty piesní so zvukom a grafickým doprovodom.
– Noty a piesne k vytlačeniu na papier A4
– Náhľad obrázku príslušného hudobného nástroja

2. NAHRÁVKY UKÁŽOK RôZNYCH MELÓDII HUDOBNÝCH NÁSTROJOV K HLASOVÝM CVIČENIAM
obsahuje obrázky dychových a bicích hudobných nástrojov s nahrávkou rôznej melódie daného nástroja ( klarinet, lesný roh, panová flauta, pozauna, trubka, tuba, zobcová flauta, xylofón, triangel, tamburína, saxofón, fagot, činely, bubon)

Ukážka jednej piesne s jedným zvukom a grafickým doprovodom:

3. POPIS, AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ A POKYNY PRE DETI VO VÝCHOVNO-VYUČOVACOM PROCESE

PIESNE NA CD SÚ K NASLEDOVNÝM TÉMAM :

Deň matiek ( dám ti všetko, čo mám, kytička pre mamičku, mama moja zlatá, mamičke, mama varí obed, parádnica)
Domáce a hospodárske zvieratá (bol raz jeden malý psíček, červené kuriatko, dve veselé húsky, moja mačka, nezbedná pesnička, reč zvierat )
Doprava (autobus, bdelé oči, dopravný strážnik, kúpil ocko motorku, rozprávková mašinka, semafór)
Farby (farebná pesnička)
Hmyz (malá včielka, mravčekovia, smelí mravčekovia)
Jarné kvety (margarétky, sedmikráska)
Jeseň (babie letá, jesenná pošta, jeseň prišla, kamarát šarkan, kotúľam sa za jabĺčkom, let do sveta, lieskové oriešky, maličký ježinko, maľovala pani jeseň, pieseň o jeseni, šarkany)
Rozprávkové piesne

AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

Deti sa učia melódiu piesní počúvaním. Učiteľka teda nemusí ovládať hru na hudobný nástroj.

Deti sa oboznamujú s dychovými a bicími hudobnými nástrojmi pomocou obrázkov a nahrávok jednotlivých nástrojov.

Deti opakujú kratučkú melódiu, nahranú hudobným nástrojom, ktorá je vždy iná.Táto aktivita je vhodná ako rytmické a hlasové cvičenie pred nácvikom piesne.

Deti si skvalitňujú hudobný sluch hudobnú pamať, zmysel pre rytmus a oboznamujú sa s jednotlivými hudobnými nástrojmi.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŽÍVANIU

CD vložíme do počítača. Na obrazovke sa zobrazí navigačný panel, vložíme heslo, ktoré sa nachádza na obale CD.
Na obrazovke počítača sa zobrazí navigačný panel s ponukou.
Deťom púšťame melódiu piesní alebo hudobných nástrojov cez počítač, interaktívnu tabuľu.
Texty piesní aj s notami sa dajú vytlačiť na papier A4.