CD Bee-bot podložky 2.diel

20 Podložiek pod bee-bot - robotickú včelu k témam vo výchovno-vzdelávacom procese.
Cena: 19,90 €

UKÁŽKA BEE-BOT PODLOŽKY :

1. CD BEE-BOT PODLOŽKY OBSAHUJE :

 • 20 ks podložiek BEE-BOT na CD k jedotlivým témam – formát 60 x 75 cm k vytlačeniu (z toho 13 podložiek k rozprávkam a 7 podložiek rôznym témam v MŠ)
 • 20 ks podložiek BEE-BOT na CD k jednotlivým témam – formát 15 x 15 cm k vytlačeniu
  + Obrázky stromov k podložkám
 • Texty k rozprávkam, ktoré sú na podložkách
 • Návod k použitiu podložiek BEE-BOT

Témy :

Čísla
Dopravné značky
Hudobné nástroje
Hygienické potreby
Moja rodina
Naša Zem
Ráno, obed, večer
Ako psíček s mačičkou piekli tortu
Ako psíček s mačičkou umývali dlážku
Ako psík roztrhal nohavice
Koza odratá a jež
Mechúrik koščúrik
O repe
Pod hribom
Rukavička
Tri medvede
a iné

2. AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

  • Deti programovaním včely po obrázkoch na podložke vždy plnia určitú úlohu, ktorá vyplýva z témy. Neprogramujú včelu bezcielne, ale musia rozmýšľať.
  • 2.DIEL je zameraný aj na rozvoj predčitateľskej gramotnosti, kde si deti rozvíjajú okrem iného aj komunikatívne kompetencie.

Spôsob použitia podložiek:

1. spôsob:

Deti programujú včelu po obrázkoch podložky Bee-Bot podľa postupnosti deja rozprávky s pomocou, alebo bez pomoci učiteľky.
Môžu rozprávať dej podľa obrázkov na podložke Bee-Bot.
Oboznamujú sa s rozprávkou pomocou obrázkov na podložke Bee-Bot.

2. spôsob:

Obrázky na podložke sú očíslované podľa poradia rozprávky.
Takže dieťa môže programovať včelu po podložke a vymýšľať si vlastnú rozprávku.

3. AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU

Podložky o rozmere 60 x 75 cm

  • – Vytlačiť na veľkej tlačiarni (služby poskytujú firmy), zalaminovať alebo vložiť pod priesvitnú fóliu.

Podložky o rozmere 15 x 15 cm – Na veľký formát (A0 prípadne A1) tvrdého výkresu, ktorý bude slúžiť ako podložka si nakreslíme štvorce 15 x15 cm.
Vytlačíme obrázky bee-bot 15 x15 cm na vlastnej tlačiarni a nalepíme na pripravenú podložku podľa vzoru veľkej podložky 60 x75 cm, ktorá sa nachádza na CD.
Na CD sa nachádzajú aj obrázky stromov, ktoré vytlačíme a nalepíme. Môžme dať zalaminovať, alebo vložiť pod priesvitnú podložku.

Všetky podložky sú vo farebnom prevedení.