CD Piesne s nahrávkami hudobných nástrojov 1.diel

S týmto CD naučíte deti nové piesne bez ovládania hry na hudobný nástroj a nôt. Skvelý nástroj, ktorý využijú na precvičovanie piesní aj učiteľky.
Cena: 19,90 €

CD PIESNE S NAHRÁVKAMI HUDOBNÝCH NÁSTROJOV 1.DIEL OBSAHUJE:

1. ZVUKOVÉ NAHRÁVKY 40-tich piesní, každá je zhudobnená v ôsmich nástrojoch
(husle, klavír, zobcova flauta, xylofón, gitara, klarinet, harfa, tuba)

Každá pieseň obsahuje:
– Noty a Texty piesní so zvukom a grafickým doprovodom.
– Noty a piesne k vytlačeniu na papier A4
– Náhľad obrázku príslušného hudebného nástroja

2. NAHRÁVKY UKÁŽOK RÔZNYCH MELÓDII HUDOBNÝCH NÁSTROJOV K HLASOVÝM CVIČENIAM
obsahuje obrázky klávesových a strunových hudobných nástrojov s nahrávkou rôznej melódie daného nástroja ( klavír, harmonika- akordeón, orgán, keyboard, harmónium, čembalo, melodika, husle, basa, harfa, gitara, mandolína )

3. POPIS, AKO S POMÔCKOU PRACOVAŤ A POKYNY PRE DETI VO VÝCHOVNO-VYUČOVACOM PROCESE

PIESNE NA CD SÚ K NASLEDUJÚCIM TÉMAM :

Mikuláš ( Mikuláš, Mikulášku dobrý strýčku, Pod oblôčkom zvečera )
Vianoce ( Koleda – Poďte chlapci knám, Šťastie zdravie vinšujeme, Plesajte všetci ľudia, Anjelik z nebíčka, Vianoce už prišli, Vianoce,  Rolničky )
Zima ( December, Január, Chorý snehuliak, Urobím si snehuliaka )
Zvieratá a vtáky v zime ( Veverička v zime, Sedí vrabec za oblokom )
Nový rok ( Novoročné prasiatko, Nový rok )
Ideme do školy, Rozlúčka predškolákov ( Školská brána, Vstávaj Janko hore, Do školy so slniečkom, Už zvoní,Krok za krokom – rozlúčková, Keď sme šli do škôlky po prvý raz, Rozlúčková mašinka, Písmená abecedy, Až ja budem žiačikom, )
Karneval ( Február, Je tu karneval )
Jar ( Marec, Apríl, Semienka, Myška a krtko, Máj, Gúľalo sa vajíčko, Jarná, Snežienka maličká )
Zem ( Hviezdička, Čo všetko svet má, Kreslím kreslím )

UKÁŽKA JEDNEJ PIESNE S JEDNÝM  ZVUKOM A GRAFICKÝM DOPROVODOM :

AKO S POMÔCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

Deti sa učia melódiu piesní počúvaním. Učiteľka teda nemusí ovládať hru na hudobný nástroj.
Deti sa oboznamujú s klávesovými a strunovými hudobnými nástrojmi pomocou obrázkov a nahrávok jednotlivých nástrojov.
Deti opakujú kratučkú melódiu, nahranú hudobným nástrojom, ktorá je vždy iná.Táto aktivita je vhodná ako rytmické a hlasové cvičenie pred nácvikom piesne.
Deti si skvalitňujú hudobný sluch, hudobnú pamäť, zmysel pre rytmus a oboznamujú sa s jednotlivými hudobnými nástrojmi.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMÔCKU K POUŹÍVANIU

CD vložíme do počítača. Na obrazovke sa zobrazí navigačný panel, vložte heslo, ktoré sa nachádza na obale CD.
Deťom púšťame melódiu piesní, alebo hudobných nástrojov cez počítač, alebo interaktivnu tabuľu.
Texty piesní aj s notami sa dajú vytlačiť na papier A4.