CD Piesne s nahrávkami hudobných nástrojov 1.diel

S týmto CD naučíte deti nové piesne bez ovládania hry na hudobný nástroj a nôt. Skvelý nástroj, ktorý využijú na precvičovanie piesní aj učiteľky.
Cena: 19,90 €
Poštovné a balné je v cene.

CD PIESNE S NAHRÁVKAMI HUDOBNÝCH NÁSTROJOV OBSAHUJE:

1. ZVUKOVÉ NAHRÁVKY 40-tich piesní, každá je zhudobnená v ôsmich nástrojoch
(husle, klavír, zobcova flauta, xylofón, gitara,klarinet, harfa, tuba)

Každá pieseň obsahuje:
– Noty a Texty piesní so zvukom a grafickým doprovodom.
– Noty a piesne k vytlačeniu na papier A4
– Náhľad obrázku príslušného hudobného nástroja

2. NAHRÁVKY UKÁŽOK RôZNYCH MELÓDII HUDOBNÝCH NÁSTROJOV K HLASOVÝM CVIČENIAM
obsahuje obrázky klávesových a strunových hudobných nástrojov s nahrávkou rôznej melódie daného nástroja (klavír, harmonika- akordeón, orgán, keyboard, harmónium,čembalo, melodika, husle, basa, harfa, gitara, mandolína)

3. POPIS, AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ A POKYNY PRE DETI VO VÝCHOVNO-VYUČOVACOM PROCESE
Piesne na CD sú k nasledovným témam:

Vianoce(Koleda – Poďte chlapci knám, Šťastie zdravie vinšujeme, Plesajte všetci ľudia, Anjelik z nebíčka, Vianoce už prišli, Vianoce, Rolničky)Zima(December, Január, Chorý snehuliak, Urobím si snehuliaka)Zvieratá a vtáky v zime(Veverička v zime, Sedí vrabec za oblokom)Nový rok(Novoročné prasiatko, Nový rok)Ideme do školy, Rozlúčka predškolákov(Školská brána, Vstávaj Janko hore, Do školy so slniečkom, Už zvoní,Krok za krokom – rozlúčková, Keď sme šli do škôlky po prvý raz, Rozlúčková mašinka, Písmená abecedy, Až ja budem žiačikom,)Karneval(Február, Je tu karneval)Jar(Marec, Apríl, Semienka, Myška a krtko, Máj, Gúľalo sa vajíčko, Jarná, Snežienka maličká)Zem(Hviezdička, Čo všetko svet má, Kreslím kreslím)

TÉMA NÁZOV PIESNE
Mikuláš (Mikuláš, Mikulášku dobrý strýčku, Pod oblôčkom zvečera)

UKÁŽKA CD
(kliknutím zväčšite)

AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

Deti sa učia melódiu
piesní počúvaním. Učiteľka teda nemusí ovládať hru na hudobný nástroj.

Deti sa oboznamujú
s klávesovými a strunovými hudobnými nástrojmi pomocou obrázkov a nahrávok jednotlivých nástrojov.

Deti opakujú
kratučkú melódiu, nahranú hudobným nástrojom, ktorá je vždy iná.Táto aktivita je vhodná ako rytmické a hlasové cvičenie pred nácvikom piesne.

Deti si skvalitňujú hudobný sluch
hudobnú pamať, zmysel pre rytmus a oboznamujú sa s jednotlivými hudobnými nástrojmi.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU
CD vložíme do počítača. Na obrazovke sa zobrazí navigačný panel, vložíme heslo, ktoré sa nachádza na obale CD.
Na obrazovke počítača sa zobrazí navigačný panel s ponukou.
Deťom púšťame melódiu piesní alebo hudobných nástrojov cez počítač, interaktívnu tabuľu, alebo prepojíme cez televíziu.
Texty piesní aj s notami sa dajú vytlačiť na papier A4.