CD Obrázkové čítanie

Rozvíjajte u detí komunikatívne kompetencie a správne skloňovanie slov.
Cena: 19,90 €

UKÁŽKA OBRÁZKOVÉHO ČÍTANIA :

1. CD OBRÁZKOVÉ ČÍTANIE OBSAHUJE :
51 podtém v 23 rôznych témach (celkom 250 strán A4) obrázkových čítaní.

TÉMY:
1. Abeceda
( Abeceda )

2. V septembri do školy
( Ježko v škole, Po prvom dni, Septembrové slniečko, V zvieracej škole )

3. Domáce a hospodárske zvieratá
( Nezbedný Beny, Reč zvierat )

4. Dopravné prostriedky
( Dobrodružná cesta, Najlepší dopravký prostriedok )

5. Hudobné nástroje
( Moje husle )

6. Jar
( Nespokojné kvietky, Štebotavé sýkorky, Zvieratá a hmyz na jar )

7. Veľká noc
( Maľovanie veľkonočných vajíčok, Veľká noc )

8. Ľudské telo
( Špinavé ruky, Telo, Tvárička , Zubný kaz )

9. O rozprávkach
( Stretnutie s rozprávkou, Tajomstvo knihy )

10. Na stavbe
( Ako rastú domy )

11. Zima
( O zimnej jedálni, Veľká zimná sánkovačka, Vtáčiky v zime )

12. Vianoce
( Maxík a Vianoce, Vianoce )

13. Nový rok
( Novoročné plány )

14. Ovocie
( Čo si šušká ovocie, Ovocie )

15. Zelenina
( Čo rastie v záhrade, Keď sa mrkva vydávala )

16. Prosociálna výchova
( Kmaráti, Lenivec, Neposlušné odpadky )

17. Športy
( Športovec )

18. Moja rodina
( Čo je domov, Čo všetko deťom k šťastiu treba )

19. Jeseň
( Ako psík maľoval, Jeseň, Ježko v záhrade, Malý hubár, Šarkan )

20. Počasie
( Diera v streche, Mráčik, Obloha, Slniečko )

21. Časové vzťahy
( Dni v týždni, Ráno, Obed, Večer )

22. Noc a deň
( Noc a deň )

23. Zoo
( O zvieratkách v zlatom kočiari )

2. AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE
Učiteľka číta deťom texty v obrázkovom čítaní a deti dopĺňajú slová podľa obrázku. Touto pomôckou sa rozvíjajú okrem iného komunikatívne kompetencie a správne skloňovanie slov.

3. AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU
Cd dať do počítača, po otvorení čitať deťom obrázkové čítanie cez počítač, interaktívnu tabuľu, alebo vytlačiť.