CD Abeceda a čísla v obrázkoch a lego plánikoch

Skladajte Lego postavičky v materských školách podľa tém.
Cena: 19,90 €

1. CD ABECEDA A ČÍSLA V OBRÁZKOCH OBSAHUJE :

  • AKTIVITA – FAREBNÁ OBRÁZKOVÁ ABECEDA :

Obsahuje farebné obrázky písmen celej abecedy spolu s obrázkami, ktoré sa začínajú na príslušné písmená.

AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE
Používajú sa na magnetickej tabuli,
alebo priamo deťmi – prikladajú ďaľšie obrázky premetov , ktoré sa nachádzajú na Cd k príslušným písmenám.
Na jednotlivé písmená deti môžu vymýšľať ďaľšie slová, začínajúce sa na príslušné písmeno.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU
Sú vo formáte A4 a dajú sa vytlačiť. Následne sa môžu dať do priesvitného euroobalu, alebo zalaminovať.

  • OBRÁZKOVÁ ABECEDA – OMAĽOVÁNKY :

Obsahuje čiernobiele omaľovánky abecedy, ktoré sa dajú vytlačiť a deti vyfarbujú. Sú vo formáte A4.

  • FAREBNÉ OBRÁZKOVÉ ČÍSLA :

Obsahujú farebné čísla, na ktorých je príslušný počet vtáčikov, takže dieťa si overí číslo podľa počtu vtáčikov. Sú vo formáte A4 k vytlačeniu.

  • OBRÁZKOVÉ ČÍSLA – OMAĽOVÁNKY :

Obsahujú čiernobiele omaľovánky obrázkových čísel vo formáte A4 k vytlačeniu. Deti vyfarbujú.

  • LEGO PLÁNIKY – ABECEDA :

AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE
Deti skladajú podľa lego plánikov písmená a učia sa ich tak spoznávať.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU
Obsahujú 40 kusov lego plánikov PÍSMEN ABECEDY k vytlačeniu.
Následne dať do euroobalu alebo zalaminovať. Lego plániky sú vo formáte A4 v skutočnej veľosti lego skladačiek.

  • LEGO PLÁNIKY – ČÍSLA :

AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE
Deti podľa nich skladajú čísla a oboznamujú sa s nimi.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU
Obsahujú čísla od 1 -10, ktoré sú vo formáte A4 k vytlačeniu.
Následne dať do euroobalu alebo zalaminovať.