CD Bee-bot podložky do softvéru

Pracujte s BEE-BOT podložkami aj na počítači.
Cena: 19,90 €

UKÁŽKA BEE-BOT PODLOŽKY DO SOFTVÉRU:

1. CD BEE-BOT PODLOŽKY DO SOFTVÉRU OBSAHUJE :

  • 40 BEE-BOT PODLOŽIEK Z 1. A 2. DIELU BEE-BOT PODLOŽKY NA CD
      27 ks – BEE-BOT podložky k Témam
      13 ks – BEE-BOT podložky k Rozprávkam
  • POKYNY PRE DETI VO VÝCHOVNO – VYUČOVACOM PROCESE S BEE-BOT PODLOŽKAMI
  • NÁVOD – AKO DETI VYTVORIA VLASTNÚ BEE-BOT PODLOŽKU
  • NÁVOD – AKO VLOŽIŤ PODLOŽKY DO SOFTVÉRU

PODLOŽKY DO SOFTVÉRU SÚ K TÝMTO TÉMAM:

Dopravné prostriedky
Písmená 1, 2, 3
Jeseň
Ročné obdobia
Mesto
Zvieratá a vtáky v zime
Čo sa z čoho vyrába
Povolania
Ovocie
Zelenina
Jarné kvety
Hmyz
Zvieratá – mláďatá
Domáce a hospodárske zvieratá – úžitok
Exotické zvieratá
Homonymá
Ľudské telo
Zmysly človeka
Čísla
Dopravné značky
Hudobné nástroje
Hygienické potreby
Moja rodina
Naša zem
Ráno, obed, večer

PODLOŽKY DO SOFTVÉRU SÚ K TÝMTO ROZPRÁVKAM:

Ako psíček s mačičkou piekli tortu
Ako psíček s mačičkou umývali dlážku
Ako psík roztrhal nohavice
Koza odratá a jež
Mechúrik Koščúrik
O repe
Pod hríbom
Rukavička
Tri medvede
a iné

2. AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

PODLOŽKY K ROZPRÁVKAM
Deti programujú včelu po obrázkoch podložky BEE-BOT podľa postupnosti deja rozprávky.
Deti môžu rozprávať dej podľa obrázkov na podložke BEE-BOT.
Oboznamujú sa s rozprávkou pomocou obrázkov na podložke BEE-BOT.
U detí sa tak zdokonaľujú okrem iného aj komunikatívne kompetencie.

PODLOŽKY K TÉMAM
Deti pracujú na počítači, alebo interaktívnej tabuli a programujú včelu v softvéri Bee-Bot podľa úlohy, ktorá vyplýva z témy.
Táto edukačná aktivita prispieva k všestrannéomu rozvoju osobnosti dieťaťa.

3. AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU
Vložiť CD do počítača.
Na CD sa nachádza podrobný obrázkový návod, ako vložiť podložky do softvéru BEE-BOT.
Na CD sa nachádza aj popis, ako si deti môžu vytvoriť vlastnú podložku do softvéru.

Podložky sú vhodné len na vloženie do softwearu Bee-Bot na počítači, alebo interaktívnej tabuli.
Podložky nie sú vhodné k vytlačeniu.