CD Detské práva

Cena: 19,90 €

CD “Detské práva” obsahuje :

1. Prezentáciu “Detské práva” na interaktívnu tabuľu
Nasledovná prezentácia obsahuje 10 práv dieťaťa. Bola vytvorená s jasným cieľom a to : rozvíjanie úcty k ľudským právam a slobode, k odlišnej kultúre a v neposlednom rade na rozvoj uvedomenia si vlastnej hodnoty a následného možného pozitívneho vplyvu na svoje okolie.

V uvedenej prezentácii budú deti pútavou formou vtiahnuté do sveta detí z celého sveta. Pochopia, čo je dôležité pre ich zdravý telesný a duševný rast. Uvedomia si hodnotu rodiny, priateľstva, denného prísunu jedla a pocit istoty v lone útulného domova. Zistia, že je veľké šťastie byť zdravý, milovaný a môžu chodiť  do materskej školy a hrať sa vtedy, keď majú potrebu. Deti budú oboznámené nielen so svojimi právami, ale aj povinnosťami.

Prezentácia je určená na postupnú prácu s deťmi, pričom každý mesiac môže byť určený inému právu. Obsah je spracovaný interaktívnym spôsobom a prostredníctvom otázok, úvah a diskusií je dieťa stimulované k vytváraniu si vlastných názorov a dedukcií. Dokument obsahuje veľké množstvo pútavých obrázkov, videí, piesní, ktoré sú doplnené prislúchajúcim textom.

V ďalších ponúknutých prezentáciách pedagóg podporí vzdelávací proces pomocou edukačných aktivít k príslušným právam. Deti si následne upevnia svoje znalosti hrovou formou v pracovných listoch, skvalitnia kognitívnu pamäť hrou pexesa na IT a skladaním puzzlíí na interaktívnej tabuli.

Prezentácia je okrem iného celá prerozprávaná.

2. Edukačné aktivity k “Detským právam” – 20 aktivít / v powerpointe aj k vytlačeniu /
Aktivity je možné zaradiť do edukačného procesu v materskej škole, sú zahrnuré v Štátnom vzdelávacom programe.

3. Pracovné listy k “Detským právam” na interaktívnu tabuľu:
Forma prezentácie cez počítač, alebo interaktívnu tabuľu, kde deti plnia rôzne interaktívne úlohy. Táto forma prezentácie je obohatená o piesne a animácie.

4. Puzzle k “Detským právam” na interaktívnu tabuľu.
Obsahuje 20 kusov puzzlí, súbor exe, na interaktívnu tabuľu, detské piesne a melódie počas skladania puzzlí.

5. Puzzle k “Detským právam” k vytlačeniu.
Súbor obsahuje 20 kusov puzzlí k detským právam v pdf.

6.Pexesá k “Detským právam” na interaktívnu tabuľu.
Súbor obsahuje 10 kusov formy pexeso k detským právam, ktoré sa skladajú na interaktívnej tabuli.

Ukážka niektorých aktivít k vytlačeniu:

Ukážka niektorých puzzlí k vytlačeniu:

Zostrih Pexesa na IT “Detské práva” – ukážka:

Zostrih pracovných listov “Detské práva” – ukážka

Zostrih prezentácie “Detské práva” – ukážka

Zostrih puzzlí “Detské práva” – ukážka

Ako s pomôckou pracovať vo výchovno-vzdelávacom procese:

1. Prezentácia k “Detským právam” : Cez počítač, alebo interaktívnu tabuľu.

2. Edukačné aktivity k “Detským právam” : Textový materiál, podľa kterého sa uskutočňujú edukačné aktivity

3. Pracovné listy k “Detským právam” na interaktívnu tabuľu : Forma prezentácie cez počítač, alebo interaktívnu tabuľu

4. Puzzle k Detským právam” na interaktívnu tabuľu : Deti skladajú puzzle na IT, alebo počítači

5. Puzzle k “Detským právam” k vytlačeniu : Puzzle vytlačiť, zalaminovať a skladať

6. Pexesá k “Detským právam” na interaktívnu tabuľu : Deti skladajú pexesá na interaktívnej tabuli, alebo počítači

Ako technicky pripraviť pomôcku k používaniu : CD vložíme do počítača, nainštalujeme podľa pokynov na obrazovke. Po inštalácii sa vytvorí ikona na ploche obrazovky. Kliknutím na ikonu spustíte program a používáte.