CD Prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu 3. Diel

Používaním CD prezentácii sa u detí rozvíjajú kognitívne, komunikatívne, osobnostné, sociálne, učebné aj informačné kompetencie. Prezentácie obohacujú výchovno – vzdelávací proces v materskej škole.
Cena: 19,90 €

Prezentácie sú spestrené animáciami, piesňami, básňami, textami a videami, pomocou ktorých deti získavajú veku primerané vedomosti.

Vystrihnuté ukážky z časti prezentácii:

CD prezentácie k výchovno–vzdelávaciemu procesu v materskej škole 3.Diel obsahuje prezentácie k týmto témam:
1.JAR
2.LETO
3.JESEŇ
4.ZIMA
5.PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
6.DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
7.SLOVENSKÁ REPUBLIKA
8.PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA V MŠ
9.MIKULÁŠ
10.VIANOCE

JAR
Prezentáciou „ Jar “ sa deti hrovou a zaujímavou formou oboznamujú s hlavnými znakmi ročného obdobia – Jar. Oboznamujú sa s tým, čo všetko sa deje na jar.
V prezentácii sú použité zvukové efekty, animácie, piesne, básne, video.

LETO
Prezentáciou „ Leto “ sa deti oboznamujú s hlavnými znakmi ročného obdobia „ Leto“.
V prezentácii sa nachádzajú piesne, básne, zvukové efekty, animácie.

JESEŇ
Prezentáciou „ Jeseň“ sa deti oboznamujú s hlavnými znakmi ročného obdobia „Jeseň“. V prezentácii sú využité piesne ku téme, básne, animácie, efekty.

ZIMA
Prezentáciou „ Zima“ deťom približujeme hlavné znaky ročného obdobia „ Zima“. Prezentácia je obohatená videom, piesňami, básňami, animáciami a efektami.

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
Prezentáciou „ Dopravné prostriedky “ deti vedieme k poznávaniu dopravných prostriedkov a ich využitia. V prezentácii sú použité piesne k téme, básne, animácie, efekty a zvuky dopravných prostriedkov.

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
Prezentáciou „ Pravidlá cestnej premávky“ sa deti oboznamujú s tým, ako sa majú správať na ceste a učia sa spoznávať niektoré dopravné značky. Použité sú piesne k téme, básne, animácie, zvukové efekty a videá.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Prezentáciou „ Slovenská republika“ sa deti oboznamujú s našou vlasťou, čo všetko sa na Slovensku nachádza. Prezentácia je obohatená animáciami, piesňami k téme, básňami, zvukovými efektami a videom.

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA V MŠ
Prezentáciou „Pravidlá správania sa v MŠ“ sa deti učia, ako sa majú správať v materskej škole. V prezentácii sú vložené piesne, ktoré súvisia s témou a animácie.

MIKULÁŠ
Prezentáciou „Mikuláš“ sa deti oboznamujú so zvykmi, ktoré sa konajú na Mikuláša. Prezentácia je obohatená piesňami, animáciami,efektami a videom.

VIANOCE
Prezentáciou“ Vianoce“ deti spoznávajú vianočné zvyky a približujú si tak všetky situácie, ktoré súvisia s Vianocami. Prezentácia obsahuje piesne, básne, animácie, efekty a video.

AKO S POMȎCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE
Učiteľka reprodukuje texty, básne, ktoré sú použité v prezentáciach. Prezentácie sú spestrené piesňami a animáciami. Piesne sa dajú pustiť, zastaviť a pozastaviť. Prezentácia obsahuje dostatočné množstvo informácii, ktoré sa týkajú danej témy.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU
CD vložte do CD/DVD mechaniky počítača.
Po automatickom spustení zadajte overovacie heslo.
Otvorí sa ovládací panel, kde je prehľadná navigácia pre jednotlivé prezentácie.
Prezentácie sú spracované v PowerPoint 2010 (súčasťou Microsoft office). Ak tento program nemáte, priložili sme na CD PowerPoint Viewer, ktorý si nainštalujte do svojho počítača. Prezentácie si budete môcť takto spúšťať.
Jednotlivé snímky posúvame kliknutím na šípku vpravo dole – ĎALEJ. Piesne ovládame ikonami : PLAY, ZASTAVIŤ, POZASTAVIŤ.