Pomôcky k edukačným aktivitám pre materské školy

Referencie

Materská Škola, Sklabiná

Dobrý deň, vážené vydavateľstvo. Dnes nám doručili objednané CD „Detské práva“, ďakujeme. Je to veľmi pekne spracovaná téma, primerane veku, naozaj využiteľná vo VVČ v MŠ. Tešíme sa, na prezentovanie našim deťom.Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a želáme všetko dobré. Za MŠ Sklabiná Iveta Gerbáčová, riaditeľka

Materská Škola, Mierová 141, 059 21 Svit

Zdravím Vás, pri práci s LEGO – PLÁNIKMI č. 1, ktoré som rozmnožila do všetkých tried v našej MŠ , učiteľky si ich “ zalaminovali “ a deti teraz skladajú JESEŇ, si objednávame aj LEGO – PLÁNIIKY č. 2. – 1 kus CD. Ďakujeme za spoluprácu. M. Zentková, MŠ, Mierová 141, 059 21 Svit
Prvý diel je úžasný. Ďakujeme

Základná škola s materskou školou Čimhová, Nová č.6

Pozdravujem. Objednávam u Vás CD – Legoplániky 2 diel. Prvý diel už máme a naše deti s nim radi pracujú.
S pozdravom Loffajová T. , zástupkyňa pre MŠ

MŠ Imatra Zvolen

Dobrý deń, objednali sme si u Vás lego plániky č.1 a sme s nimi veľmi spokojní. Mali by sme záujem aj o Lego č.2 a3 . Pošlite mám prosím popis čo obsahujú a či je možné si ich objednať.
Ďakujem, Šalková

Materská škola Budovateľská 348, Brezová pod Bradlom 90613

S používaním LEGO PLÁNIKOV sme veľmi spokojní, detičky veľmi veľa skladajú nestačíme dokupovať Lego.

MŠ Športová, Prievidza

Dobrý deň, v našej MŠ deti radi pracujú podľa predlohy a inšpiruje ich to k vytvoreniu nových výtvorov podľa vlastnej fantázie. Učiteľkám to pomáha ako doplnok vo výchovno-vzdelávacej činnosti, rady uvítajú aj 3. Diel. Naša MŠ má v profilácii prácu s Lego stavebnicou, plníme aj projekt – Legošportovci a preto rady uvítame ďalšie ponuky , s pozdravom riaditeľka MŠ Športová, Prievidza

MŠ Družby 3 Banská Bystrica

Dobrý deň, s Lego plánikmi sme spokojní, uvítame aj III. diel.
S pozdravom Mgr. Perla Snopková, riaditeľka MŠ Družby 3 Banská Bystrica

MŠ Lednica

Sme s Lego plánikmi veľmi spokojní, naša MŠ Lednica pracuje veľa s touto úžasnou učebnou pomôckou . Plániky obohatili našu prácu ,pretože fantázií sa medze nekladú. Máme záujem aj v budúcnosti o Lego plániky 3 . Ďakujem,príjemný deň. S pozdravom Paulovičová

MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec 920 01

Dobrý deň, LEGO DACTA v MŠ cielene využívame vo výchovno-vzdelávacom programe. Potešila ma nová ponuka -3.diel LEGO PL.

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 01 Žilina

Dobrý deň. Ďakujeme za lego plániky, ktoré využívame vo výchovnom procese takmer denne, sú nápadité a uľahčuje nám to prácu, nemusíme si ich vytvárať my. Deti s nimi rady pracujú , nakoľko lego je veľmi obľúbená hračka, rozvíjajú si logické myslenie, matematické predstavy, jemnú motoriku, orientáciu na ploche, učia sa kooperovať v skupine…. Uvítame aj Lego plániky 3 , vo farebnom prevedení bez farebného pozadia, ale aj v čiernobielom prevedení . aby farebnosť bola ponechaná na fantázií a predstave dieťaťa. Tematické zameranie plánikov by mohlo byť aj na rozprávky. Prajem tvorcom veľa tvorivých nápadov s pozdravom Hubočanová,

Materská škola, Gemerská 1772, 010 08 Žilina

Ďakujeme za Vaše CD -Legoplániky i rozpis aktivít, obrázky… Určite ich v praxi využijeme , v rámci práce Lego učebne na našej MŠ , i Lego krúžku. Ďalší diel Lego plánikov uvítame. Deti s nimi veľmi rady pracujú. Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej práci !

MŠ Lieskovec

Dobrý deň, Lego plániky sú výbornou pomôckou, vďaka ktorej si deti rozvíjajú nielen motoriku, ale aj farebné videnie (v prípade, že si ich vytlačíte len čierno-bielo), zostavujú z rôznych tvarov daný predmet, učia sa čítať v plánikoch. Sme veľmi spokojné , využívame ich často a uvítali by sme aj LEGO plániky č. 3
S pozdravom kolektív učiteliek MŠ Lieskovec

MŠ,Mierová 141, Svit

Vážení zamestnanci MICROITEM a.s., za celý náš kolektív učiteliek Vám ĎAKUJEM za LEGO plániky. Keďže máme 3 učebne LEGO DACTA, stále, keď môžme, si Lego dokupujeme, Vaše plániky som dala rozmnožiť do všetkých tried, zalaminovali sme si ich a v 4 triedach, kde sú staršie deti, každý deň deti skladajú na príslušnú týždennú tému.
V triedach máme výstavky pre rodičov. Deti rady skladajú a v našej triede s nimi skladám ja, veľmi ma to baví. III. diel plánikov uvítame a samozrejme si ich aj kúpime. Prajem aj Vám veľa tvorivosti . M. Zentková

Základná škola s materskou školou Gbely Pionierska 697 908 45 Gbely

Dobrý deň, S lego-plánikmi sme veľmi spokojní. Máme už v triedach dostatnočné množstvo lega a na základe týchto plánikov ho vieme využívať v rôznych témach obsahových celkov z učebných osnov. Je to super pomôcka. Určite by sme mali záujem o ďalší diel lego-plánikov. Je to veľmi dobrá pomôcka pri práci s legom. Škrovánková

MŠ na Bajzovej 9 v Žiline

Dobrý deň,pracujem ako učiteľka v MŠ na Bajzovej 9 v Žiline v našej MŠ využívam Lego Dacta, plániky sú veľmi pútavé,rozmanité,farebné a rada ich využívam pri edukačných aktivitách . Určite by som privítala aj 3.diel Lego plánikov. S pozdravom Ľubica Kramarová

MŠ Matušku Prievidza

Prajem pekný deň, tak ako my v našej škôlke máme každý deň, lebo máme Vaše legoplániky. Je to vynikajúca pomôcka pre všetky deti, ale aj pre učiteľky. Skladanie je pre deti veľmi zábavné a pútavé, plániky sú krásne farebné. Vítame najmä to, že vo Vašom súbore nájdeme návody ku každej téme. Tiež sme si plániky vytlačili na triedy a zalaminovali, aby sme ich mali k dispozícii po celý deň a aby sa nám nepoškodili. Prajeme Vám veľa tvorivých nápadov pri spracovávaní ďalšej série, tešíme sa na ňu.
Kolektív učiteliek z MŠ – Matušku v Prievidzi

Materská škola Ul.M.R.Štefánika Detva

Lego plániky sa mi veľmi páčia a dosť často ich využívam pri práci s deťmi. Sú dobrou pomôckou, na ktorej je výhodné aj to, že zobrazenie Lego kociek na plániku je v skutočnej veľkosti Lego kociek. Privítali by sme aj tretí diel. Od: Mgr. Henrieta Ľuptáková

Materská škola pri Základnej škole,Prietržka 92

Dobrý deň, Pracujem s Lego plánikmi a mám kladné skúsenosti. Deti pracujú s nimi rady, práca ich nenudí, rozvíjajú si pritom viaceré zručnosti a podporujú i spoluprácu v skupine, čo je veľmi dôležité v kolektíve detí. Hodia sa do edukačných aktivít . Som veľmi rada, že som sa stretla s touto ponukou a nezaváhala som a takto som mohla deti obohatiť o niečo nové, pretože deti si rady skladajú z lega a ich výtvory sú vždy zaujímavé a iné. S pozdravom

Materská škola Dražkovce

Ďakujeme za zakúpené plániky. Pomôcka je názorná, dobre sa s ňou pracuje. Deti si ju oblúbili a rady s ňou pracujeme pri tvorbe detských diel z LEGA.

MŠ Húskova Košice

Dobrý deň, vaše legoplániky sú vynikajúcou pomôckou. Veľmi dobrý ohlas máme nielen z legoaktivít, ktoré uskutočňujeme s deťmi, ale tiež z tých, ktoré organizujeme v spolupráci s rodičmi a ich deťmi. Sú to úžasné, navzájom sa obohacujúce chvíle. Využijeme možnosť objednávky legoplánikov číslo 3, ak nám dáte ponuku. S pozdravom učiteľka Štefušová

Referencie

Daniela Čuláková – autorka obsahu

Učiteľka s 1. atestáciou pre predprimárne vzdelávanie s praxou 40 rokov