CD Prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu 2. Diel

Používaním CD prezentácii sa u detí rozvíjajú kognitívne, komunikatívne, osobnostné, sociálne, učebné aj informačné kompetencie. Prezentácie obohacujú výchovno – vzdelávací proces v materskej škole.
Cena: 19,90 €

Prezentácie sú spestrené animáciami, piesňami, básňami a textami, pomocou ktorých deti získavajú veku primerané vedomosti.

Vystrihnuté ukážky z časti prezentácii:

CD prezentácie k výchovno–vzdelávaciemu procesu v materskej škole obsahuje prezentácie k týmto témam :
1. BEZPEČNE DOMA AJ VONKU
2. IDEM DO ŠKOLY
3. VITAJTE V MATERSKEJ ŠKOLE
4. PREDMETY DENNEJ POTREBY – HYGIENA
5. ČAROVNÉ SLOVÁ
6. LEKÁR LIEČI
7. ŽIJEM ZDRAVO
8. OD SEMIENKA K RASTLINKE
9. ŽIVÁ A NEŽIVÁ PRÍRODA
10.PRACOVNÉ POVOLANIA

BEZPEČNE DOMA AJ VONKU
Prezentáciou „ Bezpečne doma aj vonku “ sa deti oboznamujú s tým, čo je pre nich bezpečné a čo nie. Hrovou formou spoznávajú čo môžu robiť a čo nie.
V prezentácii sú použité zvukové efekty, animácie, piesne, básne.

IDEM DO ŠKOLY
Prezentáciou „ Idem do školy “ sa deti oboznamujú s tým, čo ich v škole čaká a čo by mali vedieť, kým pôjdu do školy.
V prezentácii sa nachádza video, piesne, básne, zvukové efekty, animácie.

VITAJTE V MATERSKEJ ŠKOLE
Prezentáciou „ Vitajte v materskej škole“ deti oboznamujeme s novým prostredím, čo ich v MŠ čaká a kto sa v MŠ o nich stará. Využité sú tu piesne ku téme, básne, animácie, efekty.

PREDMETY DENNEJ POTREBY – HYGIENA
Prezentáciou „ Predmety dennej potreby – hygiena“ ďeťom približujeme predmety, ktoré sú potrebné na dennú hygienu. Prezentácia je obohatená piesňami, básňami, animáciami a efektami.

ČAROVNÉ SLOVÍČKA
Prezentáciou „Čarovné slovíčka“ deti vedieme k prosociálnemu správaniu. Bližšie spoznávajú zmysel slov, ktoré majú čarovnú moc. Použité sú piesne k téme, básne, animácie, efekty.

LEKÁR LIEČI
Prezentáciou „ Lekár lieči“ sa deti oboznamujú s tým, ako sa liečia choroby, ako im predchádzame a ako bojujeme s bacilami. Použité sú piesne k téme, básne, animácie a zvukové efekty.

ŽIJEM ZDRAVO
Prezentáciou „ Žijem zdravo“ sa deti oboznamujú s tým, ako sa majú stravovať a čo všetko majú robiť, aby boli zdravé. To všetko je obohatené animáciami, piesňami k téme, básňami a zvukovými efektami.

OD SEMIENKA K RASTLINKE
Prezentáciou „Od semienka k rastlinke“ sa deti oboznamujú s tým, ako sa mení semienko, ktoré zasadíme na jar do zeme a čo všetko potrebuje pre život a rast. V prezentácii sú vložené piesne, ktoré súvisia s témou a animácie.

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PRÍRODA
Prezentáciou „Živá a neživá príroda“ si deti rozvíjajú kompetencie o tom, z čoho sa skladá živá a neživá príroda a načo nám slúži. Prezentácia je obohatená tiež piesňami, animáciami a efektami.

PRACOVNÉ POVOLANIA
Prezentáciou“ Pracovné povolania“ deti spoznávajú množstvo povolaní, ktoré by mohli vykonávať, keď budú veľkí. Oboznamujú sa, čo kto robí pomocou piesní, básní, animácii, efektov.

AKO S POMȎCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE
Učiteľka reprodukuje texty, básne, ktoré sú použité v prezentáciach. Prezentácie sú spestrené piesňami a animáciami. Piesne sa dajú pustiť, zastaviť a pozastaviť. Prezentácia obsahuje dostatočné množstvo informácii, ktoré sa týkajú danej témy.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU
CD vložte do CD/DVD mechaniky počítača.
Po automatickom spustení zadajte overovacie heslo.
Otvorí sa ovládací panel, kde je prehľadná navigácia pre jednotlivé prezentácie.
Prezentácie sú spracované v PowerPoint 2010 (súčasťou Microsoft office). Ak tento program nemáte, priložili sme na CD PowerPoint Viewer, ktorý si nainštalujte do svojho počítača. Prezentácie si budete môcť takto spúšťať.
Jednotlivé snímky posúvame kliknutím na šípku vpravo dole – ĎALEJ.
Piesne ovládame ikonami : PLAY, ZASTAVIŤ, POZASTAVIŤ.