CD Prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu 1. Diel

Používaním CD prezentácii sa u detí rozvíjajú kognitívne, komunikatívne, osobnostné, sociálne, učebné aj informačné kompetencie. Prezentácie obohacujú výchovno – vzdelávací proces v materskej škole.
Cena: 19,90 €

Prezentácie sú spestrené animáciami, piesňami, básňami a textami, pomocou ktorých deti získavajú veku primerané vedomosti.

Vystrihnuté ukážky z časti prezentácii:

CD prezentácie k výchovno–vzdelávaciemu procesu v materskej škole obsahuje prezentácie k týmto témam :

1. Ako vzniká papier ?
2. Domáce a hospodárske zvieratá a mláďatá
3. Moja rodina
4. Dni v týždni
5. Chráň a šetri vodu
6. Kolobeh vody
7. Chránime prírodu triedením odpadu
8. Počasie
9. Ráno – obed – večer
10. Ja a moje telo

1. Ako vzniká papier ?

Prezentáciou „ Ako vzniká papier “ sa deti oboznamujú s tým, ako sa vyrába papier.
V prezentácii sa nachádza video o vzniku papiera a rôzne zvukové efekty. Prezentácia vedie deti k šetreniu papierom a ku zberu starého papiera, aby sa chránili stromy.

2. Domáce a hospodárske zvieratá a mláďatá

Prezentáciou „ Domáce a hospodárske zvieratá a mláďatá “ deti spoznávajú názvy zvierat – samec, samica a mláďatá. Učiteľka oboznamuje deti s tým, aký máme z nich úžitok, kde bývajú,čím sa živia. Spoznávajú, ako konkrétne zvieratá vyzerajú.
V prezentácii sú použité zvukové efekty, hlasy zvierat, piesne o zvieratách.

3. Moja rodina

Prezentáciou „ Moja rodina sa deti oboznamujú s členmi rodiny a ich prácou, ktorú vykonávajú. V prezentácii sú použité piesne, afekty a animácie.

4. Dni v týždni

Prezentáciou „ Dni v týždni“ sa deti oboznamujú s názvami a počtom dní v týždni prostredníctvom piesní a animácii.

5. Chráň a šetri vodu

Prezentáciou „ Chráň a šetri vodu“ sa deti učia šetriť vodou. Oboznamujú sa s tým, ako sa čistí voda, aby bola pitná. Učia sa šetriť vodou pri umývaní a tiež neodhadzovať do rieky alebo do potoka odpadky. V prezentácii sú použité animácie a zvukové efekty.

6. Kolobeh vody

Prezentáciou „ Kolobeh vody“ sa deti oboznamujú s tým, ako prebieha kolobeh vody v prírode. Prostredníctvom Kvapky cestovateľky sa deťom priblíži cesta Kvapky cestovateľky v prírode. V prezentácii sú použité zvukové efekty a animácie.

7. Chránime prírodu triedením odpadu

Prezentáciou „Chránime prírodu triedením odpadu“ sa deti oboznamujú s tým, že odpad sa musí triediť a čo všetko sa v prírode smie a nesmie robiť. V prezentácii sú vložené piesne, ktoré súvisia s témou a animácie.

8. Počasie

Prezentáciou „ Počasie“ sa deti oboznamujú s rôznymi druhmi počasia. V prezentácii sú použité rôzne zvukové efekty počasia, animácie a piesne ku téme.

9. Ráno – obed – večer

Prezentáciou „ Ráno – obed – večer“ sa približujú deťom časti dňa. Použité sú zvukové efekty, animácie a piesne.

10. Ja a moje telo

Prezentáciou „Ja a moje telo“ sa deti oboznamujú s jednotlivými časťami tela prostredníctvom piesní, animácii rôznych efektov.

AKO S POMȎCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE
Učiteľka reprodukuje texty, básne, ktoré sú použité v prezentáciach. Prezentácie sú spestrené piesňami a animáciami. Piesne sa dajú pustiť, zastaviť a pozastaviť. Prezentácia obsahuje dostatočné množstvo informácii, ktoré sa týkajú danej témy.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU
CD vložte do CD/DVD mechaniky počítača.
Po automatickom spustení zadajte overovacie heslo.
Otvorí sa ovládací panel, kde je prehľadná navigácia pre jednotlivé prezentácie.
Prezentácie sú spracované v PowerPoint 2010 (súčasťou Microsoft office). Ak tento program nemáte, priložili sme na CD PowerPoint Viewer, ktorý si nainštalujte do svojho počítača. Prezentácie si budete môcť takto spúšťať.