CD Edukačné aktivity k obrázkom 2.diel

Učte deti spoznávať jarné kvety, stromy, kríky, listy, plody, ľudské telo, zmysly človeka a všetky deti sveta.
Cena: 19,90 €

ČIASTOČNÁ UKÁŽKA:

1. CD EDUKAČNÉ AKTIVITY K OBRÁZKOM 2. DIEL OBSAHUJE :

  • Obrázky k aktivitám k 5–tim témam
  • Obrysy obrázkov k príslušnej téme k obkresľovaniu
  • Omaľovánky k príslušnej téme
  • Pracovné listy k príslušnej téme

OBRÁZKY A POPISY K EDUKAČNÝM AKTIVITÁM SÚ SPRACOVANÉ K TÝMTO TÉMAM :

a. Jarné kvety
b. Lesné stromy, kríky – listy, plody
c. Ľudské telo
d. Zmysly človeka
e. Medzinárodný deň detí

Obsah CD je potrebné k používaniu vytlačiť.

2. AKO S POMÔCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

Obrázky k aktivitám k 5–tim témam

Téma – Jarné kvety

deti prikladajú k sebe obrázky hlavičky kvetov k obrázkom celých kvetov
deti rozprávajú, ako sa kvet volá, z čoho sa skladá, akej je farby a ako vyzerá
deti rátajú počet hlavičiek kvetov

Téma – Lesné stromy, kríky – listy, plody

deti prikladajú obrázky listov a plodov k obrázkom príslušných stromov, alebo kríkov
deti pomenovávajú stromy a kríky
deti opisujú vlastnosti stromov a z čoho sa skladajú
deti rozlišujú ihličnaté a listnaté stromy

Téma – Ľudské telo

deti prikladajú obrázky častí tela, ktoré ku sebe patria :
na hlavu patria oči, obočie, nos, ústa, jazyk, uši, zuby, lebka, vlasy, mozog
k ruke patrí kostra ruky, kostra prstov, dlaň, svaly na ruke
ku nohe patrí kostra nohy, kostra prstov nohy, svaly na nohe
ku hrudníku patria rebrá, srdce, pľúca, svaly

Téma – Zmysly človeka

deti prikladajú k sebe obrázky, ktoré zobrazujú, čo robíme očami, ústami, nosom, ušami, nohami k obrázkom : oko, ucho, nos, ústa, noha
deti rozprávajú o tom, čo ktorou časťou tela robíme

Téma – Medzinárodný deň detí

deti prikladajú k sebe obrázky detí z celého sveta k obrázkom, ktoré sú typické pre konkrétne deti, napr. :
eskimák – iglu, ľadový medveď, tučniak
černoško – žirafa, slon

Nachádzajú sa tu aj obrázky zemegúľ a detí, ktoré učiteľka môže využiť ako predlohu na magnetickú tabuľu.

Obrysy obrázkov k príslušnej téme k obkresľovaniu
Obrázky obrysov stačí vytlačiť na výkres, vystrihnúť, alebo aj zalaminovať. Deti obkresľujú obrázky a môžu aj dokresľovať.

Omaľovánky k príslušnej téme
Nachádzajú sa tu omaľovánky k príslušným témam.

Pracovné listy k príslušnej téme
Pracovné listy sa vytlačia. Na každom pracovom liste je napísaná úloha pre deti.
Deti manipulujú priamo s obrázkami, prikladajú ich k sebe podľa návodu v popise
Obrázky sa dajú využiť aj na magnetickú tabuľu, ako pomôcka pre učiteľku

3. AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMÔCKU K POUŽÍVANIU
Vytlačiť z obsahu CD, dať do euroobalu, alebo zalaminovať