NAJKRAJŠIE SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY

Kliknutím na rozprávku spustíte zvuk.

Pozvite deti do sveta rozprávok vo výchovno vyučovacom procese.
Rozvíjajte u detí sociálno emocionálne, kognitívne aj komunikatívne kompetencie počúvaním najkrajších slovenských ľudových rozprávok.