REFERENCIE Z MŠ

Materská Škola, Mierová 141, 059 21 Svit
Zdravím Vás, pri práci s LEGO – PLÁNIKMI č. 1, ktoré som rozmnožila do všetkých tried v našej MŠ , učiteľky si ich “ zalaminovali “ a deti teraz skladajú JESEŇ, si objednávame aj LEGO – PLÁNIIKY č. 2. – 1 kus CD. Ďakujeme za spoluprácu. M. Zentková, MŠ, Mierová 141, 059 21 Svit
Prvý diel je úžasný. Ďakujeme

Základná škola s materskou školou Čimhová, Nová č.6
Pozdravujem. Objednávam u Vás CD – Legoplániky 2 diel. Prvý diel už máme a naše deti s nim radi pracujú.
S pozdravom Loffajová T. , zástupkyňa pre MŠ

MŠ Imatra Zvolen
Dobrý deń, objednali sme si u Vás lego plániky č.1 a sme s nimi veľmi spokojní. Mali by sme záujem aj o Lego č.2 a3 . Pošlite mám prosím popis čo obsahujú a či je možné si ich objednať.
Ďakujem, Šalková

Materská škola Budovateľská 348, Brezová pod Bradlom 90613
S používaním LEGO PLÁNIKOV sme veľmi spokojní, detičky veľmi veľa skladajú nestačíme dokupovať Lego.

MŠ Športová, Prievidza
Dobrý deň, v našej MŠ deti radi pracujú podľa predlohy a inšpiruje ich to k vytvoreniu nových výtvorov podľa vlastnej fantázie. Učiteľkám to pomáha ako doplnok vo výchovno-vzdelávacej činnosti, rady uvítajú aj 3. Diel. Naša MŠ má v profilácii prácu s Lego stavebnicou, plníme aj projekt – Legošportovci a preto rady uvítame ďalšie ponuky , s pozdravom riaditeľka MŠ Športová, Prievidza

MŠ Družby 3 Banská Bystrica
Dobrý deň, s Lego plánikmi sme spokojní, uvítame aj III. diel.
S pozdravom Mgr. Perla Snopková, riaditeľka MŠ Družby 3 Banská Bystrica

MŠ Lednica
Sme s Lego plánikmi veľmi spokojní, naša MŠ Lednica pracuje veľa s touto úžasnou učebnou pomôckou . Plániky obohatili našu prácu ,pretože fantázií sa medze nekladú. Máme záujem aj v budúcnosti o Lego plániky 3 . Ďakujem,príjemný deň. S pozdravom Paulovičová

MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec 920 01
Dobrý deň, LEGO DACTA v MŠ cielene využívame vo výchovno-vzdelávacom programe. Potešila ma nová ponuka -3.diel LEGO PL.

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 01 Žilina
Dobrý deň. Ďakujeme za lego plániky, ktoré využívame vo výchovnom procese takmer denne, sú nápadité a uľahčuje nám to prácu, nemusíme si ich vytvárať my. Deti s nimi rady pracujú , nakoľko lego je veľmi obľúbená hračka, rozvíjajú si logické myslenie, matematické predstavy, jemnú motoriku, orientáciu na ploche, učia sa kooperovať v skupine…. Uvítame aj Lego plániky 3 , vo farebnom prevedení bez farebného pozadia, ale aj v čiernobielom prevedení . aby farebnosť bola ponechaná na fantázií a predstave dieťaťa. Tematické zameranie plánikov by mohlo byť aj na rozprávky. Prajem tvorcom veľa tvorivých nápadov s pozdravom Hubočanová,

Materská škola, Gemerská 1772, 010 08 Žilina
Ďakujeme za Vaše CD -Legoplániky i rozpis aktivít, obrázky… Určite ich v praxi využijeme , v rámci práce Lego učebne na našej MŠ , i Lego krúžku. Ďalší diel Lego plánikov uvítame. Deti s nimi veľmi rady pracujú. Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej práci !

MŠ Lieskovec
Dobrý deň, Lego plániky sú výbornou pomôckou, vďaka ktorej si deti rozvíjajú nielen motoriku, ale aj farebné videnie (v prípade, že si ich vytlačíte len čierno-bielo), zostavujú z rôznych tvarov daný predmet, učia sa čítať v plánikoch. Sme veľmi spokojné , využívame ich často a uvítali by sme aj LEGO plániky č. 3
S pozdravom kolektív učiteliek MŠ Lieskovec

MŠ,Mierová 141, Svit
Vážení zamestnanci MICROITEM Slovakia, a.s., za celý náš kolektív učiteliek Vám ĎAKUJEM za LEGO plániky. Keďže máme 3 učebne LEGO DACTA, stále, keď môžme, si Lego dokupujeme, Vaše plániky som dala rozmnožiť do všetkých tried, zalaminovali sme si ich a v 4 triedach, kde sú staršie deti, každý deň deti skladajú na príslušnú týždennú tému.
V triedach máme výstavky pre rodičov. Deti rady skladajú a v našej triede s nimi skladám ja, veľmi ma to baví. III. diel plánikov uvítame a samozrejme si ich aj kúpime. Prajem aj Vám veľa tvorivosti . M. Zentková

Základná škola s materskou školou Gbely Pionierska 697 908 45 Gbely
Dobrý deň, S lego-plánikmi sme veľmi spokojní. Máme už v triedach dostatnočné množstvo lega a na základe týchto plánikov ho vieme využívať v rôznych témach obsahových celkov z učebných osnov. Je to super pomôcka. Určite by sme mali záujem o ďalší diel lego-plánikov. Je to veľmi dobrá pomôcka pri práci s legom. Škrovánková

MŠ na Bajzovej 9 v Žiline
Dobrý deň,pracujem ako učiteľka v MŠ na Bajzovej 9 v Žiline v našej MŠ využívam Lego Dacta, plániky sú veľmi pútavé,rozmanité,farebné a rada ich využívam pri edukačných aktivitách .
Určite by som privítala aj 3.diel Lego plánikov. S pozdravom Ľubica Kramarová

MŠ Matušku Prievidza
Prajem pekný deň, tak ako my v našej škôlke máme každý deň, lebo máme Vaše legoplániky. Je to vynikajúca pomôcka pre všetky deti, ale aj pre učiteľky. Skladanie je pre deti veľmi zábavné a pútavé, plániky sú krásne farebné. Vítame najmä to, že vo Vašom súbore nájdeme návody ku každej téme. Tiež sme si plániky vytlačili na triedy a zalaminovali, aby sme ich mali k dispozícii po celý deň a aby sa nám nepoškodili. Prajeme Vám veľa tvorivých nápadov pri spracovávaní ďalšej série, tešíme sa na ňu.
Kolektív učiteliek z MŠ – Matušku v Prievidzi

Materská škola Ul.M.R.Štefánika Detva
Lego plániky sa mi veľmi páčia a dosť často ich využívam pri práci s deťmi. Sú dobrou pomôckou, na ktorej je výhodné aj to, že zobrazenie Lego kociek na plániku je v skutočnej veľkosti Lego kociek. Privítali by sme aj tretí diel. Od: Mgr. Henrieta Ľuptáková

Materská škola pri Základnej škole,Prietržka 92
Dobrý deň, Pracujem s Lego plánikmi a mám kladné skúsenosti. Deti pracujú s nimi rady, práca ich nenudí, rozvíjajú si pritom viaceré zručnosti a podporujú i spoluprácu v skupine, čo je veľmi dôležité v kolektíve detí. Hodia sa do edukačných aktivít . Som veľmi rada, že som sa stretla s touto ponukou a nezaváhala som a takto som mohla deti obohatiť o niečo nové, pretože deti si rady skladajú z lega a ich výtvory sú vždy zaujímavé a iné. S pozdravom

Materská škola Dražkovce
Ďakujeme za zakúpené plániky. Pomôcka je názorná, dobre sa s ňou pracuje. Deti si ju oblúbili a rady s ňou pracujeme pri tvorbe detských diel z LEGA.

MŠ Húskova Košice
Dobrý deň, vaše legoplániky sú vynikajúcou pomôckou. Veľmi dobrý ohlas máme nielen z legoaktivít, ktoré uskutočňujeme s deťmi, ale tiež z tých, ktoré organizujeme v spolupráci s rodičmi a ich deťmi. Sú to úžasné, navzájom sa obohacujúce chvíle. Využijeme možnosť objednávky legoplánikov číslo 3, ak nám dáte ponuku. S pozdravom učiteľka Štefušová