ROZPRÁVKY V OBRÁZKOCH 2.DIEL

20 pekných
rozprávok ku témam
(použiteľné cez počítač)

CD prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu 4. Diel

thumbnail

Používaním CD prezentácii sa u detí rozvíjajú kognitívne, komunikatívne, osobnostné, sociálne, učebné aj informačné kompetencie. Prezentácie obohacujú výchovno – vzdelávací proces v materskej škole. Deti sa v prezentáciách aktívne zapájajú do činností.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu 3. Diel

thumbnail

Používaním CD prezentácii sa u detí rozvíjajú kognitívne, komunikatívne, osobnostné, sociálne, učebné aj informačné kompetencie. Prezentácie obohacujú výchovno–vzdelávací proces v materskej škole.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu 2. Diel

thumbnail

Používaním CD prezentácii sa u detí rozvíjajú kognitívne, komunikatívne, osobnostné, sociálne, učebné aj informačné kompetencie.
Prezentácie obohacujú výchovno – vzdelávací proces v materskej škole.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu 1. Diel

thumbnail

Používaním CD prezentácii sa u detí rozvíjajú kognitívne, komunikatívne, osobnostné, sociálne, učebné aj informačné kompetencie.
Prezentácie obohacujú výchovno – vzdelávací proces v materskej škole.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD PIESNE S NAHRÁVKAMI HUDOBNÝCH NÁSTROJOV 2.DIEL

thumbnail

S týmto CD naučíte deti, ale aj dospelých, nové piesne bez ovládania hry na hudobný nástroj a poznania nôt. Skvelý nástroj, pomocou ktorého sa naučia piesne aj učiteľky.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD PIESNE S NAHRÁVKAMI HUDOBNÝCH NÁSTROJOV 1.DIEL

thumbnail

S týmto CD naučíte deti nové piesne bez ovládania hry na hudobný nástroj a nôt. Skvelý nástroj, ktorý využijú na precvičovanie piesní aj učiteľky.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD ROZPRÁVKY V OBRÁZKOCH 2.DIEL

thumbnail

ROZPRÁVKY V OBRÁZKOCH 2.DIEL - 20 pekných rozprávok ku témam (použiteľné cez počítač)

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD ROZPRÁVKY V OBRÁZKOCH 1.DIEL

thumbnail

ROZPRÁVKY V OBRÁZKOCH 1.DIEL - 20 najznámejších rozprávok v obrázkoch a textoch (použiteľné cez počítač)

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD BEE-BOT PODLOŽKY 2.DIEL

thumbnail

20 PODLOŽIEK POD BEE-BOT - ROBOTICKÚ VČELU k témam a rozprávkam.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD BEE-BOT PODLOŽKY 1.DIEL

thumbnail

20 PODLOŽIEK POD BEE-BOT - ROBOTICKÚ VČELU k témam vo výchovno-vzdelávacom procese.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD OBRÁZKOVÉ ČÍTANIE

thumbnail

Rozvíjajte u detí komunikatívne kompetencie a správne skloňovanie slov.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD EDUKAČNÉ AKTIVITY K OBRÁZKOM 2.DIEL

thumbnail

Učte deti spoznávať jarné kvety, stromy, kríky, listy, plody, ľudské telo, zmysly človeka a všetky deti sveta.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD EDUKAČNÉ AKTIVITY K OBRÁZKOM 1.DIEL

thumbnail

Naučte deti spoznávať úžitok zvierat, priraďovanie pracovných nástrojov k profesiám, typické znaky ročných období a triediť dopravné prostriedky.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD ABECEDA A ČÍSLA V OBRÁZKOCH

thumbnail

Oboznamujte detí s písmenami abecedy a s číslami.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD PLÁNIKY k legu 3.DIEL

thumbnail

Skladajte Lego postavičky v materských školách podľa tém.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD PLÁNIKY k legu 2.DIEL

thumbnail

Skladajte Lego postavičky v materských školách podľa tém.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.


CD PLÁNIKY k legu 1.DIEL

thumbnail

Skladajte Lego postavičky v materských školách podľa tém.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.