Prezentácie spestrené animáciami, piesňami, básňami a textami.

CD prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu 1. Diel

thumbnail

Používaním CD prezentácii sa u detí rozvíjajú kognitívne, komunikatívne, osobnostné, sociálne, učebné aj informačné kompetencie.
Prezentácie obohacujú výchovno – vzdelávací proces v materskej škole.

CENA : 19,90 EUR

Poštovné a balné je v cene.
Prezentácie sú spestrené animáciami, piesňami, básňami a textami, pomocou ktorých deti získavajú veku primerané vedomosti.

Vystrihnuté ukážky z časti prezentácii:CD prezentácie k výchovno–vzdelávaciemu procesu v materskej škole obsahuje prezentácie k týmto témam :

1. Ako vzniká papier ?
2. Domáce a hospodárske zvieratá a mláďatá
3. Moja rodina
4. Dni v týždni
5. Chráň a šetri vodu
6. Kolobeh vody
7. Chránime prírodu triedením odpadu
8. Počasie
9. Ráno - obed - večer
10. Ja a moje telo

1. Ako vzniká papier ?

Prezentáciou „ Ako vzniká papier “ sa deti oboznamujú s tým, ako sa vyrába papier.
V prezentácii sa nachádza video o vzniku papiera a rôzne zvukové efekty. Prezentácia vedie deti k šetreniu papierom a ku zberu starého papiera, aby sa chránili stromy.

2. Domáce a hospodárske zvieratá a mláďatá

Prezentáciou „ Domáce a hospodárske zvieratá a mláďatá “ deti spoznávajú názvy zvierat – samec, samica a mláďatá. Učiteľka oboznamuje deti s tým, aký máme z nich úžitok, kde bývajú,čím sa živia. Spoznávajú, ako konkrétne zvieratá vyzerajú.
V prezentácii sú použité zvukové efekty, hlasy zvierat, piesne o zvieratách.

3. Moja rodina

Prezentáciou „ Moja rodina sa deti oboznamujú s členmi rodiny a ich prácou, ktorú vykonávajú. V prezentácii sú použité piesne, afekty a animácie.

4. Dni v týždni

Prezentáciou „ Dni v týždni“ sa deti oboznamujú s názvami a počtom dní v týždni prostredníctvom piesní a animácii.

5. Chráň a šetri vodu

Prezentáciou „ Chráň a šetri vodu“ sa deti učia šetriť vodou. Oboznamujú sa s tým, ako sa čistí voda, aby bola pitná. Učia sa šetriť vodou pri umývaní a tiež neodhadzovať do rieky alebo do potoka odpadky. V prezentácii sú použité animácie a zvukové efekty.

6. Kolobeh vody

Prezentáciou „ Kolobeh vody“ sa deti oboznamujú s tým, ako prebieha kolobeh vody v prírode. Prostredníctvom Kvapky cestovateľky sa deťom priblíži cesta Kvapky cestovateľky v prírode. V prezentácii sú použité zvukové efekty a animácie.

7. Chránime prírodu triedením odpadu

Prezentáciou „Chránime prírodu triedením odpadu“ sa deti oboznamujú s tým, že odpad sa musí triediť a čo všetko sa v prírode smie a nesmie robiť. V prezentácii sú vložené piesne, ktoré súvisia s témou a animácie.

8. Počasie

Prezentáciou „ Počasie“ sa deti oboznamujú s rôznymi druhmi počasia. V prezentácii sú použité rôzne zvukové efekty počasia, animácie a piesne ku téme.

9. Ráno - obed – večer

Prezentáciou „ Ráno – obed – večer“ sa približujú deťom časti dňa. Použité sú zvukové efekty, animácie a piesne.

10. Ja a moje telo

Prezentáciou „Ja a moje telo“ sa deti oboznamujú s jednotlivými časťami tela prostredníctvom piesní, animácii rôznych efektov.

AKO S POMȎCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE
Učiteľka reprodukuje texty, básne, ktoré sú použité v prezentáciach. Prezentácie sú spestrené piesňami a animáciami. Piesne sa dajú pustiť, zastaviť a pozastaviť. Prezentácia obsahuje dostatočné množstvo informácii, ktoré sa týkajú danej témy.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU
CD vložte do CD/DVD mechaniky počítača.
Po automatickom spustení zadajte overovacie heslo.
Otvorí sa ovládací panel, kde je prehľadná navigácia pre jednotlivé prezentácie.
Prezentácie sú spracované v PowerPoint 2010 (súčasťou Microsoft office). Ak tento program nemáte, priložili sme na CD PowerPoint Viewer, ktorý si nainštalujte do svojho počítača. Prezentácie si budete môcť takto spúšťať.


Páči sa Vám goodboog?

Pridaj komentár