CD PLÁNIKY k legu 1.DIEL
CD ABECEDA A ČÍSLA V OBRÁZKOCH
CD PLÁNIKY k legu 2.DIEL
CD ROZPRÁVKY V OBRÁZKOCH
CD PLÁNIKY k legu 3.DIEL
CD EDUKAČNÉ AKTIVITY K OBRÁZKOM
CD BEE-BOT PODLOŽKY
CD ROZPRÁVKY V OBRÁZKOCH
DATABÁZA E-MAILOV OBČANOV
DATABÁZA E-MAILOV MIEST A OBCÍ
VYDAVATEĽSTVO goodboog

NAJKRAJŠIE SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY

Kliknutím na rozprávku spustíte zvuk.

Pozvite deti do sveta rozprávok vo výchovno vyučovacom procese.
Rozvíjajte u detí sociálno emocionálne, kognitívne aj komunikatívne kompetencie počúvaním najkrajších slovenských ľudových rozprávok.