CD PLÁNIKY k legu 1.DIEL

CD ABECEDA A ČÍSLA V OBRÁZKOCH

CD PLÁNIKY k legu 2.DIEL

CD ROZPRÁVKY V OBRÁZKOCH

CD PLÁNIKY k legu 3.DIEL

CD EDUKAČNÉ AKTIVITY K OBRÁZKOM

CD BEE-BOT PODLOŽKY

CD ROZPRÁVKY V OBRÁZKOCH

DATABÁZA E-MAILOV OBČANOV

DATABÁZA E-MAILOV MIEST A OBCÍ


VYDAVATEĽSTVO goodboog

NAJKRAJŠIE SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY

Kliknutím na rozprávku spustíte zvuk.


Pozvite deti do sveta rozprávok vo výchovno vyučovacom procese.
Rozvíjajte u detí sociálno emocionálne, kognitívne aj komunikatívne kompetencie počúvaním najkrajších slovenských ľudových rozprávok.